Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Τα στελέχη της εταιρίας μας, το πολύπειρο προσωπικό και ο άρτιος μηχανολογικός μας εξοπλισμός αποτελούν εγγύηση για τη μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών τεχνικών έργων Μέσης & Χαμηλής Τάσης. 

Η εξειδίκευσή μας στον τομέα των υλικών και των εργασιών στα δίκτυα της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια είναι διαρκής και η αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας μας δεδομένη.

 

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται ενεργά στους εξής τομείς : 

α) Μελέτη & Κατασκευή Εναερίων δικτύων Μ&ΧΤ και Υ/Σ 15-20 KV

β) Μελέτη & Κατασκευή Υπογείων δικτύων Μ&ΧΤ και Υ/Σ 15-20 KV 

γ) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

δ) Χωματουργικές εργασίες

 


Επαφή

KRG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Δημ. Γούναρη 49
Πειραιάς
18531

6974451041