Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η πλήρης ανάληψη " με το κλειδι στο χέρι" έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν σημαντικό τομέα της δραστηριότητας μας.

Με το εξειδικευμένο μας προσωπικό αναλαμβάνουμε :

1. Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή Οικιακών Φωτοβολταϊκων ( Πρόγραμμα Net Metering ).

2. Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

3. Κατασκευή Εναερίων Γραμμών Εσωτερικών Δικτύων Αιολικών Πάρκων.

4. Κατασκευή Υπογείων Δικτύων και Δικτύων Οπτικών Ινών Αιολικών Πάρκων.

5. Συντήρηση Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

6. Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή υβριδικών συστημάτων για ενεργειακή αυτονομία εγκαταστάσεων και οικίων.

 


Επαφή

KRG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Δημ. Γούναρη 49
Πειραιάς
18531

6974451041